Tài sản ngắn hạn là gì? Vai trò của Short Term Assets với doanh nghiệp

Tài sản ngắn hạn là gì? Vai trò của Short Term Assets với doanh nghiệp như thế nào? Đây là những câu hỏi được nhiều người quan tâm hiện nay.

Để có câu trả lời cho mình mời bạn hãy bớt chút thời gian của mình cùng tìm hiểu chi tiết trong nội dung bài viết dưới đây bạn nhé. Tin rằng những chia sẻ này không làm lãng phí thời gian của bạn đâu!

Tài sản ngắn hạn là gì?

tài sản ngắn hạn là gì

Tài sản ngắn hạn (Short Term Assets) là gì? Là thuật ngữ được dùng để biểu thị tài sản trong doanh nghiệp có khoảng thời gian thu hồi vốn ngắn. Thường Short Term Assets được bán, chuyển đổi thành tiền mặt hay thanh lý để thanh toán các khoản nợ phải trả trong vòng 12 tháng(1 năm).

Trong một số trường hợp khi chu kỳ hoạt động của doanh nghiệp dài hơn 12 tháng. Khi đó thời hạn áp dụng của tài sản ngắn hạn phụ thuộc vào chu kỳ hoạt động của doanh nghiệp.
Chu kỳ hoạt động là khoảng thời gian từ khi nguyên vật liệu đó được mua hay bán lại. Cho đến thời điểm khách hàng nhận được tiền mặt để thanh toán cho nguyên vật liệu đó.

Tài sản ngắn hạn gồm có tiền mặt, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, khoản thu của nhân viên, hàng tồn kho, trang thiết bị kinh doanh,…

Chưa hết, với những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Short Term Assets chiếm khoảng 25-50% tổng giá trị doanh nghiệp. Đây được xem là tỷ lệ khá cao. Bởi vậy mà việc quản lý và sử dụng tài sản như thế nào cho phù hợp có ảnh hưởng khá cao đến tình hình hoạt động doanh nghiệp .

Đặc điểm của Short Term Assets

Trong doanh nghiệp, tài sản ngắn hạn được phân bổ trong tất cả công đoạn, khâu của hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhằm mục đích bảo đảm quá trình kinh doanh, sản xuất được diễn ra liên tục để tránh được những tổn thất do ngừng sản xuất bất ngờ.

Chính vì thế tài sản ngắn hạn sẽ có một số đặc điểm như sau:

– Quá trình sản xuất kinh doanh là một chuỗi quy trình. Trong đó, Short Term Assets luôn chuyển hóa không ngừng giúp quá trình sản xuất hoạt động liên tục.

– Trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp với tư cách là tư lao động.

– Short Term Assets thay đổi liên tục hình thức thể hiện trong các đoạn của quá trình kinh doanh để đáp ứng cho quá trình sản xuất.

– Tất cả giá trị của Short Term Assets sẽ bị thu hồi sau khi doanh nghiệp kết thúc chu kỳ kinh doanh.

– Short Term Assets tồn tại dưới dạng vật chất hữu tình, tính thanh khoản cao, chuyển đổi dễ dàng và thời gian luân chuyển ngắn. Được dùng để quản lý vốn lưu động của công ty.

– Khi đầu tư vào tài sản ngắn hạn sẽ gặp rủi ro thấp. Khi có vấn đề xảy ra doanh nghiệp có thể hủy bỏ các khoản đầu tư ngắn hạn mà không đêm đến quá nhiều tổn thất.

Vai trò của Short Term Assets với doanh nghiệp

Sau khi đã biết tài sản ngắn hạn là gì bạn cũng nên quan tâm đến vai trò của Short Term Assets với doanh nghiệp. Sau đây là những vai trò của tài sản ngắn hạn trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp:

– Tài sản ngắn hạn là một phần không thể thiếu trong cơ cấu tài sản của doanh nghiệp để phục vụ cho quá trình sản xuất. Bởi nó chính là điều kiện đầu tiên và hết hết sức quan trọng để quyết định hình thành nên một doanh nghiệp sản xuất.

– Nó bảo đảm cho quá trình sản xuất diễn ra một cách liên tục và đồng bộ.

– Tài sản ngắn hạn phản ánh và đánh giá được quy trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, sự trữ cũng như nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp.

– Short Term Assets quyết định đến quy mô của cả doanh nghiệp. Nhất là tiền có tác động lớn đến chiến lược mở rộng doanh nghiệp hay đầu tư của nhà quản trị.

– Nắm giữa một tỷ lệ tài sản ngắn hạn phù hợp sẽ giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động bình thường. Đồng thời giúp doanh nghiệp không bị rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán. Dẫn đến tình hình doanh nghiệp bất ổn và có nguy cơ bị phá sản.

Phân loại tài sản ngắn hạn

Sau đây là 24 loại tài sản ngắn hạn được chia thành 6 nhóm khác nhau:

Nhóm vốn bằng tiền

– Tiền mặt.

– Tiền gửi ngân hàng.

– Tiền đang chuyển.

Nhóm đầu tư tài chính ngắn hạn

– Đầu tư chứng khoán ngắn hạn.

– Đầu tư ngắn hạn khác.

– Dự phòng giảm giá đầu tư.

Nhóm các khoản phải thu

– Phải thu khách hàng.

– Thuế giá trị gia tăng.

– Phải thu nội bộ.

– Các khoản phải thu khác nhau của doanh nghiệp.

– Dự phòng phải thu khó đòi.

Nhóm ứng trước

– Tiền từ tài khoản tạm ứng.

– Chi phí trả trước ngắn hạn.

– Cầm cố và ký cược ngắn hạn.

Nhóm hàng tồn kho

– Hàng mua đang đi trên đường.

– Nguyên liệu, vật liệu.

– Công cụ, dụng cụ.

– Chi phí sản xuất, kinh doanh đang thực hành.

– Thành phẩm.

– Hàng hóa.

– Hàng gửi đi bán.

– Hàng hóa kho bảo thuế.

– Dự phòng về hàng tồn kho.

Nhóm chi sự nghiệp

– Chi sự nghiệp.

Trên đây là chia sẻ về đặc điểm cũng như vai trò của Short Term Assets với doanh nghiệp. Mong rằng với những thông tin này đã giúp bạn biết được tài sản ngắn hạn là gì. Đừng quên theo dõi TaiChinhPlus để cập nhật thêm nhiều tin hay bạn nhé!

Viết một bình luận