Tổng tài sản là gì? Cách phân loại tài sản của một doanh nghiệp

Tổng tài sản là gì? Cách phân loại tài sản của một doanh nghiệp như thế nào? Đây là điều luôn nhận được sự quan tâm hàng đầu của nhiều chủ doanh nghiệp.

Để tìm hiểu chi tiết về khái niệm tổng tài sản là gì, bạn đừng bỏ qua bài viết dưới đây. Tài Chính Plus sẽ mang đến những kiến thức chuyên sâu liên quan đến chủ đề này. Qua đó, bạn có thể dễ dàng nhận biết được các loại tài sản khác nhau, cùng theo dõi nhé!

Tổng tài sản là gì

Tổng tài sản là gì?

Tổng tài sản là tất cả các nguồn lực mà một doanh nghiệp đang kiểm soát và nắm giữ. Thông qua việc sử dụng các tài sản này, một công ty có thể thu về những lợi ích kinh tế nhất định trong tương lai.

Tổng tài sản của một doanh nghiệp được biểu hiện dưới rất nhiều hình thái vật chất, điển hình như: Máy móc, nhà xưởng, vật tư hàng hóa, thiết bị. Hoặc trong nhiều trường hợp, tài sản còn xuất hiện dưới các hình thái vật chất đặc biệt như bằng sáng chế, bản quyền.

Cách phân loại tài sản của một doanh nghiệp

Một doanh nghiệp có tiềm lực kinh tế tốt thường có rất nhiều tài sản. Chính vì vậy, kế toán cần phải nắm bắt được giá trị của chúng mới có thể quản lý tốt.

Vậy cách phân loại tổng tài sản là gì? Hiện nay, đa phần các doanh nghiệp đều phân biệt tài sản của họ dựa theo thời gian đầu tư, hoặc quá trình sử dụng và thu hồi tất cả tài sản. Qua đó, tổng tài sản sẽ được phân chia thành hai loại chính là tài sản dài hạn và tài sản ngắn hạn:

Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn thường có giá trị thấp và thời gian sử dụng tương đối ngắn, chỉ trong vòng 1 năm hoặc là 1 chu kỳ kinh doanh thông thường của doanh nghiệp.

Ngoài ra, chúng cũng thường xuyên được thay đổi các hình thái giá trị trong xuyên suốt quá trình sử dụng. Cụ thể, tài sản ngắn hạn của một doanh nghiệp bao gồm:

Tiền và các khoản tương đương tiền

Loại tài sản ngắn hạn này gồm có:

– Tiền mặt(ngoại tệ, tiền Việt Nam).

– Tiền gửi ở trong các ngân hàng, kho bạc.

– Tiền đang chuyển và những khoản tương đương tiền(ví dụ như giá trị của những loại chứng khoán sở hữu thời gian đáo hạn chỉ trong vòng 3 tháng, đá quý, vàng, bạc, kim khí,…).

Đầu tư lĩnh vực tài chính ngắn hạn

Đầu tư lĩnh vực tài chính ngắn hạn là các khoản đầu tư mà doanh nghiệp thực hiện bên ngoài với mục đích chính là tìm kiếm thêm lợi nhuận có thời gian thu hồi ngay trong vòng 1, ví dụ như: Cho vay ngắn hạn, góp vốn để liên doanh ngắn hạn,…

Những khoản phải thu ngắn hạn

Những khoản phải thu ngắn hạn chính là một bộ phận tài sản mà doanh nghiệp đang bị đơn vị hoặc cá nhân nào đó chiếm dụng một cách bất hợp pháp hoặc hợp pháp.

Đồng thời, doanh nghiệp cần phải có nghĩa vụ thu hồi về, ví dụ như: Những khoản phải thu nội bộ, thu khách hàng, trả trước cho người bán,…

Hàng tồn kho

Hàng tồn kho là một phần tài sản quan trọng của mỗi doanh nghiệp trong các quy trình sản xuất kinh doanh hoặc là đang chờ để bán.

Chúng thường chiếm một tỷ trọng lớn thuộc tổng tài sản của một công ty, bao gồm: Nguyên vật liệu, sản phẩm đang chế tác, thành phẩm, hàng hóa, hàng gửi đi,…

Tài sản ngắn hạn khác

Tài sản ngắn hạn khác là tất cả những tài sản còn lại bên ngoài danh sách những tài sản vừa được liệt kê. Chúng bao gồm: Những khoản ký quỹ, những khoản ứng trước,…

Tài sản dài hạn

Tổng tài sản dài hạn của một doanh nghiệp bao gồm tài sản có thời gian dùng, luân chuyển, thu hồi dài(nhiều hơn 1 năm hoặc trong rất nhiều chu kỳ kinh doanh). Chúng thường ít khi bị thay đổi lại hình thái giá trị trong suốt quá trình kinh doanh. Thông thường, tài sản dài hạn bao gồm:

Tài sản cố định

Tài sản cố định là các loại tài sản giá trị lớn với thời gian sử dụng dài hạn(trên 1 năm). Chúng góp mặt trong nhiều chu trình sản xuất và kinh doanh, đồng thời sẽ bị hao mòn dần trong suốt quá trình sử dụng.

Đầu tư cho lĩnh vực tài chính dài hạn

Đây là các khoản đầu tư ở bên ngoài với mục đích tìm kiếm thêm lợi nhuận cho công ty với thời gian thu hồi nhiều hơn 1 vòng trở lên, ví dụ như: Đầu tư vào các công ty liên kết, đầu tư vào các công ty con,…

Những khoản thu dài hạn

Những khoản thu dài hạn thường bao gồm các lợi ích của một doanh nghiệp đang bị những đối tượng khác chiếm dụng tạm thời với thời hạn thu hồi là trên 1 năm, điển hình như: Các khoản trả trước dài hạn cho những người bán,…

Những bất động sản đầu tư

Bất động sản đầu tư của một doanh nghiệp thường bao gồm nhà, đất đầu tư với mục đích sinh lời. Trong đó, giá trị của tất cả quyền sử dụng đất, nhà,… đều do doanh nghiệp nắm giữ với mục đích tạo nên lợi nhuận dài hạn cho đơn vị.

Những tài sản dài hạn khác

Tài sản dài hạn khác là tất cả các tài sản khác ngoài những tài sản vừa được liệt kê. Chúng thường có thời gian thu hoặc là thanh toán trên 1 năm, ví dụ như: Ký quỹ dài hạn, chi phí các khoản trả trước dài hạn,…

Trên đây là những kiến thức cơ bản liên quan đến khái niệm tổng tài sản là gì? Hãy liên hệ ngay với Tai Chinh Plus nếu bạn vẫn còn bất kỳ thắc mắc nào chưa được giải đáp nhé!

Viết một bình luận