Tài sản là gì? Những điều cần biết trong phân loại tài sản

Tài sản là gì? dường như không phải điều quá khó nắm bắt. Nhưng việc hiểu đúng theo quy định pháp luật thì không phải ai cũng có được.

Chính vì thế, bài viết dưới đây nhằm trả lời đầy đủ nhất tài sản là gì. Không chỉ dừng lại ở đó, bạn còn biết thêm cách để phân biệt những loại tài sản khác nhau. Hãy cùng theo dõi nhé!

tài sản là gì

Tài sản là gì?

Tài sản bao gồm những dạng vật chất khác nhau. Chúng phục vụ cho mục đích sản xuất, tiêu dùng và sử dụng. Theo như bộ luật dân sự 2015, đã định nghĩa tài sản như sau:

 • Tài sản bao gồm các dạng là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản.
 • Tài sản tồn tại dạng động sản và bất động sản. Đây có thể là tài sản hiện có hoặc sẽ sản sinh ra trong tương lai.

Các loại tài sản trong quy định pháp luật

Phần sau đây sẽ sáng tỏ hơn những dạng vật chất được coi là tài sản. Chúng được xếp vào bốn nhóm khác nhau và có mục đích sử dụng đa dạng. Việc hiểu và phân biệt đúng sẽ giúp bạn có sự nhìn nhận toàn diện hơn.

Tài sản là vật

Vật được định nghĩa là một bộ phận của thế giới vật chất. Chúng có thể được cảm nhận bằng giác quan con người. Trong pháp luật nêu rõ những thứ được coi là tài sản khi:

 • Được con người kiểm soát.
 • Đáp ứng nhu cầu nào đó trong đời sống con người.

Cũng chính vì thế mà có khẳng định rằng không phải mọi vật đều là tài sản. Ví dụ như Oxy có trong tự nhiên không thể coi là vật. Bởi lẽ nó chưa được đưa vào giao dịch nhân sự. Chỉ đến khi được nén vào bình mới được cho là vật do con người nắm giữ, quản lý.

Tài sản là tiền

Tiền được coi là một loại hàng hóa đặc biệt. Nó được sử dụng với mục đích đo lường giá trị của các loại hàng hóa khác.

Trong bộ luật dân sự đã quy định rất rõ tiền là một loại tài sản. Ưu điểm của nó là rất đa năng trong việc thanh toán. Ngoài ra đây cũng chính là tài sản tích lũy và thước đo giá trị quan trọng.

Tài sản là các loại giấy tờ có giá trị

Đây là những giấy tờ được định giá bằng tiền, có khả năng chuyển giao trong luật dân sự. Chúng tồn tại ở các dạng điển hình như:

 • Séc.
 • Cổ phiếu.
 • Tín phiếu.
 • Hồi phiếu.
 • Kỳ phiếu.
 • Công trái…

Ngoài ra, còn có những loại giấy tờ thể hiện và xác nhận quyền sở hữu. Đó là giấy chứng nhận sử dụng đất, sở hữu nhà, đăng ký xe,…Tuy nhiên, nó chỉ được coi là vật thuộc về người đứng tên trên đó.

Tài sản ở dạng quyền tài sản

Quyền tài sản là những quyền có thể trị giá được bằng tiền. Chúng bao gồm quyền sử hữu trí tuệ, sử dụng đất và các quyền tài sản khác. Xét trên nghĩa rộng hơn, đó còn là quyền của cá nhân, tổ chức được pháp luật cho phép.

Họ có thể thực hiện hành vi đối với tài sản của mình. Ngoài ra, các đối tượng này có quyền yêu cầu người khác thực hiện nghĩa vụ nào đó.

Phân biệt giữa động sản và bất động sản

Trong điều 107, bộ luật dân sự đã nêu rõ những vật được cho là bất động sản. Chúng bao gồm những đối tương sau:

 • Đất đai.
 • Nhà và công trình gắn với đất đai.
 • Tài sản khác gắn liền với đất đai, nhà và công trình.
 • Tài sản khác được nêu trong quy định pháp luật.
 • Một số tài sản vô hình như: quyền sử dụng đất, quyền thế chấp,…

Đây cũng là cơ sở để định nghĩa những vật được coi là động sản. Chúng là những thứ không được xếp vào nhóm bất động sản.

Bất động sản chính là những thứ không có khả năng di chuyển. Ngược lại, động sản lại có thể di chuyển được. Bên cạnh đó cũng có sự khác biệt về quyền tài sản đối với 2 nhóm đối tượng trên, trong đó:

Quyền sở hữu và những quyền khác của bất động sản phải được đăng kí theo quy định.

Trong khi đó, chúng lại không phải đăng kí khi là động sản, trừ một số trường hợp.

Phân biệt tài sản hữu hình, vô hình và tài chính

Thứ nhất, tài sản hữu hình là vật có hình thái, được nắm giữ cho mục đích nhất định. Đó có thể là những dạng sau:

 • Đất đai.
 • Công trình.
 • Nhà cửa.
 • Máy móc.
 • Phương tiện…

Ngoài ra, bạn cũng có thể phân biệt nhờ vào 4 đặc tính khác nhau. Nó tương đối dễ dàng để nhận ra, bao gồm:

 • Có các đặc tính vật lý.
 • Được sở hữu bởi chủ tài sản.
 • Sử dụng để trao đổi được.
 • Đem đến giá trị vật chất hoặc tinh thần.

Thứ hai, những loại không có hình thái vật chất được xếp là tài sản vô hình. Nó có khả năng tạo ra quyền và lợi ích kinh tế. Chúng chủ yếu tồn tại ở những hình thức sau đây:

 • Tài sản trí tuệ.
 • Quyền kinh doanh, chuyển nhượng.
 • Các mối quan hệ phi hợp đồng.
 • Các tài sản vô hình khác trong quy định.

Thứ ba, tài sản tài chính có thể là tiền mặt, hợp đồng hoặc những hình thức khác. Thông thường, nó tồn tại ở các dạng như:

 • Trái phiếu chính phủ.
 • Trái phiếu kho bạc.
 • Hối phiếu.
 • Kỳ phiếu.
 • Chứng chỉ tiền gửi.
 • Các loại giấy tờ có giá trị khác…

Quyền tài sản

Theo quy định pháp luật, quyền tài sản có khả năng trị giá được bằng tiền. Chúng bao gồm cả quyền sở hữu trí tuệ và các dạng khác.

Người sở hữu tài sản được hưởng toàn quyền gắn với tài sản đó. Ngoài ra, họ cũng nhận được các khoản thu do chúng mang lại.

Những lưu ý về phân loại tài sản doanh nghiệp

Doanh nghiệp là tổ chức định danh, có tài sản, trụ sở giao dịch, được đăng ký kinh doanh. Có rất nhiều cách khác nhau để phân loại tài sản của đối tượng này như:

 • Dựa trên khả năng di dời.
 • Dựa trên đặc tính.
 • Dựa trên hình thức mang giá trị…

Thẩm định viên có vai trò phân loại tài sản doanh nghiệp. Họ đưa ra quyết định dựa trên quy định pháp luật và tình hình thực tế. Cạnh đó, đặc điểm pháp lý của công ty/tổ chức căn cứ vào các loại chứng nhận như:

 • Đăng ký kinh doanh.
 • Đăng ký doanh nghiệp.
 • Đăng ký đấu thầu.
 • Giấy tờ có liên quan…

Trên đây là những điều cần lưu ý khi thực hiện các hoạt động liên quan đến tài sản. Việc hiểu đúng theo quy định pháp luật sẽ giúp giảm thiểu rủi ro không đáng có. TaiChinhPlus mong rằng bạn đã tự có cho mình câu trả lời đầy đủ tài sản là gì thông qua bài viết.

Viết một bình luận