Vốn lưu động ròng là gì? Cách tính vốn lưu động chuẩn nhất

Vốn lưu động ròng là gì được người làm kinh doanh rất quan tâm. Hiểu rõ thuật ngữ kinh tế này, nhà quản lý doanh nghiệp dễ dàng xác định vòng vốn hơn.

Vốn lưu động ròng là thuật ngữ kinh tế khá phổ biến. Nhưng thực tế không phải người làm kinh doanh nào cũng hiểu rõ vốn lưu động ròng là gì. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn những thông tin chi tiết nhất về thuật ngữ này.

Vốn lưu động ròng là gì

Vốn lưu động ròng là gì?

Vốn lưu động ròng là phần giá trị chênh lệch giữa nguồn vốn thường xuyên sử dụng với giá trị tài sản cố định và tài sản đầu tư dài hạn. Trong đó, nguồn vốn thường xuyên chính là nguồn vốn có sẵn của chủ sở hữu hoặc nợ dài hạn(thường trên 1 năm) của doanh nghiệp.

Tài sản cố định là phần tài sản có giá trị lớn tham gia vào chu kỳ sản xuất, kinh doanh. Phần tài sản này có khả năng đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp. Tài sản đầu tư dài hạn là khoản tài sản không được dùng vào kinh doanh. Tuy nhiên khoản tài sản này vẫn đem lại lợi nhuận về lâu dài.

Việc nắm rõ bản chất vốn lưu động ròng là gì sẽ giúp nhà quản lý doanh nghiệp xác định được vòng vốn. Từ đó làm cơ sở để xây dựng được chiến lược phân bổ vốn và chi phí phù hợp.

Cách tính vốn lưu động ròng

Hiểu rõ vốn lưu động ròng là gì bạn sẽ nắm được tầm quan trọng của việc tính chính xác chi phí này. Nhờ xác định được giá trị vốn lưu động ròng, doanh nghiệp hạn chế được tình trạng áp lực tài chính khi thiếu vốn. Điều này giúp nhà quản lý luôn chủ động trong mọi kế hoạch đầu tư.

Công thức tính vốn lưu động ròng có thể áp dụng như sau:

Vốn lưu động ròng = Nguồn vốn thường xuyên – (Tài sản cố định + Tài sản dài hạn)

Chỉ số vốn lưu động ròng được tính chính xác khi xác định đúng các phần chi phí đi kèm. Đặc biệt, nguồn vốn thường xuyên cần cập nhật theo thời điểm tính vốn lưu động.

Ý nghĩa của chỉ số vốn lưu động ròng

Sau khi áp dụng công thức tính vốn lưu động ròng của doanh nghiệp, bạn sẽ nhận được giá trị cụ thể. Dựa trên giá trị này, bạn có thể xác định được tình hình kinh doanh chung của doanh nghiệp. Trong đó, tùy thuộc vào giá trị vốn lưu động ròng sẽ có ý nghĩa khác nhau.

Vốn lưu động ròng > 0

Nếu hiểu vốn lưu động ròng là gì, bạn sẽ biết tất cả các doanh nghiệp luôn mong muốn giá trị vốn lưu động ròng lớn hơn 0. Điều này chứng tỏ năng lực về vốn của doanh nghiệp hiện tại đã vững vàng. Vì thế, nguồn vốn hiện tại đủ để chi trả cho các khoản chi phí tài sản cố định và dài hạn.

Nếu vốn lưu động ròng càng lớn thì giá trị vốn để đầu tư càng cao. Nhờ vậy, doanh nghiệp không phải chịu áp lực tài chính. Đồng thời có thể tăng cường sản xuất và thuận lợi cho các mục tiêu đầu tư thu lời khác.

Vốn lưu động ròng < 0

Trường hợp giá trị vốn lưu động ròng bé hơn 0 có nghĩa doanh nghiệp đang phải gánh chịu áp lực tài chính. Bởi nguồn vốn thường xuyên không đủ để chi trả cho chi phí tài sản cố định và dài hạn. Vì thế, nhà quản trị cần phải tìm các giải pháp để nâng cao vốn lưu động ròng.

Vốn lưu động ròng = 0

Trường hợp vốn lưu động ròng bằng 0, doanh nghiệp đang trong giai đoạn đủ khả năng chi trả các khoản chi phí trong đầu tư kinh doanh. Đương nhiên mức vốn lưu động này không nên duy trì lâu dài. Tốt nhất bạn nên tìm thêm các giải pháp để tăng vốn lưu động ròng.
Chỉ khi vốn lưu động ròng có sự dư giả và thoải mái mới đảm bảo doanh nghiệp hoạt động ổn định. Điều này còn giúp tăng năng lực cạnh tranh, cùng với nâng cao hiệu quả sản xuất.

Giải pháp tăng vốn lưu động ròng cho doanh nghiệp

Giải pháp tăng vốn lưu động ròng cho doanh nghiệp

Dễ nhận thấy vốn lưu động ròng đóng vai trò vô cùng quan trọng với mỗi doanh nghiệp. Việc hiểu rõ vốn lưu động ròng là gì sẽ giúp nhà quản trị đánh giá được năng lực nguồn vốn. Thông qua đó, chủ doanh nghiệp có được những giải pháp cân đối tài chính phù hợp.

Nếu vốn lưu động ròng thấp hơn chi phí tài sản sẽ khiến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bị ì ạch, kém phát triển. Trong đó áp lực về tài chính là điều dễ nhận thấy nhất. Vì thế, nhà quản lý cần phải đưa ra được những giải pháp tăng vốn lưu động ròng hiệu quả.

Để tăng vốn lưu động ròng, doanh nghiệp có thể bổ sung bằng việc thu hồi các khoản vay. Bên cạnh đó, bạn có thể tiếp cận các nguồn vốn vay từ chính phủ hoặc ngân hàng.

Ngoài ra, nếu không tăng được nguồn vốn thường xuyên, bạn có thể cân nhắc giảm bớt chi phí tài sản cố định và dài hạn. Như vậy, áp lực tài chính của doanh nghiệp sẽ được giảm bớt.

Như vậy, vốn lưu động ròng có vai trò quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp. Việc nắm rõ vốn lưu động ròng là gì là cần thiết với những người làm kinh doanh. Nếu còn băn khoăn, bạn có thể liên hệ tới Tai Chinh Plus để được tư vấn chi tiết hơn.

Viết một bình luận